23 Temmuz 2017 Pazar

Arduino - C# ile LCD'de Yazı Yazdırma


Merhaba arkadaşlar,
C# ile Arduino'ya bağlı LCD'ye nasıl yazı yazdırabileceğimizi anlattığım videoyu ve kodları paylaşıyorum. Umarım sizlere yardımcı olur.

Arduino Kodları;
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8,9,4,5,6,7); // LCD Shield Bağlantı Pinleri
String str1="",str2=""; // str1 LCD 1.Satırı, str2 LCD 2.Satırı 
boolean stringcomp=false; // C#'dan okuma tamamlandı mı?
int cnt=0; // 1.satıra mı 2.satıra mı belirlemek için koyduğumuz sayaç

void setup() 
{
 Serial.begin(9600);
 lcd.begin(16,2);
 lcd.setCursor(0,0);
}
void SerialEvent()
{
 while(Serial.available())
 {
  char inChar=(char)Serial.read(); // C#'dan oku char'a çevir ve inChar'a yaz
  cnt++; // Sayacı arttır her okuduğunda
  if(inChar=='\n') // \n alt satıra geçme demek, eğer geçerse C#dan okuma tamamlanmış demektir
   stringcomp=true;

  if(inChar=='*') // Bu karakteri kendimiz belirledik. LCD'yi silmek için
  {
   lcd.clear();
   str1="";
   str2="";
   stringcomp=true;
  }
  if(stringcomp==false && cnt<=16) // Sayaç 16'dan küçükse okunan karakterleri str1'e yani LCD'nin 1.satırına yaz
   str1+=inChar;

  if(stringcomp==false && cnt>16 && cnt<=32) // 16'dan büyükse 2.satıra yaz
   str2+=inChar;
  }
}
void loop() 
{
 lcd.setCursor(0,0);
 SerialEvent();
 if(stringcomp)
 {
  lcd.clear();
  lcd.print(str1);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(str2);
  stringcomp=false;
  str1="";
  str2="";
  cnt=0;
 }
 delay(50);
}


C# Anlatımlı YouTube Videom;Hiç yorum yok:

Yorum Gönder