6 Temmuz 2016 Çarşamba

Arduino - TCRT5000 IR Sensör Uygulaması

Bu yazımda TCRT5000 kızılötesi sensörün kullanımından bahsedeceğim. HC-SR04 ultrasonik sensör ile mesafe ölçmüştük. HC-SR04 ses dalgası kullanıyordu. TCRT5000 ise kızılötesi dalgaları kullanıyor.

TCRT5000 ile sadece mesafe ölçümü değil ayrıca lojik-1 lojik-0 düzeyinde de kullanabilir bunun yanı sıra siyah-beyaz bant ayrımı da yaptırtabilirsiniz. Bu sayede çizgi izleyen bir robot yapabilirsiniz.

Ben bu yazımda sensörün analog çıkışını okuyacağım ve bunu LCD ekrana yazdıracağım. Sensörü soldaki şemaya göre oluşturup, siyah gözü 5v'a çektiğimiz yeri Arduino'nun A0 pinine bağlıyoruz.

Siyah gözü 10K ile Mavi Gözü 100ohm ile 5V'a çekiyoruz. Ben 20K-100 ohm ikilisini kullandım, siz aldığınız ölçümlere göre en optimum ikiliyi seçip kullanabilirsiniz.
Ben yaptığım ölçümlere göre konuşmam gerekirse tam direnç değerlerini tutturamadığım için yaptığım ölçümleri lineer bulmadığım için en azından şu anlık beğenmedim. Tam  direnç değerlerini tutturduktan sonra tekrar deneyeceğim. 
O yüzden yazılımda uzaklık değerine dönüştürmedim okuduğum ADC değerini.
Herhangi bir analog değer okunurken yazılan kodları kullanabilirsiniz ;
#include <LiquidCrystal.h> // Kütüphane Gerekli
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12); //Arduino pinleri LCD için

void setup() {
 
  lcd.begin(16,2); // lcd baslattik
}

void loop() { 
 lcd.clear(); // lcd temizledik
 lcd.setCursor(0,0); // ilk satir ilk sütundayız
 int sensordegeri = analogRead(A0); // A0 degerini okuyoruz
 lcd.print("Vadc = ");
 lcd.print(sensordegeri);
 delay(200);    
}

Video;


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder